Bonafin ena d.o.o., Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana | 01/241-50-20, 01/241-50-21 | 01/241-50-25

Pri nas so vam vrata odprta.


Posojilo vam uredimo hitro in strokovno. Brez dolgega čakanja in papirnate vojne in zbiranja raznoraznih dokumentov. Pri nas ni skritih stroškov ali drugih presenečenj. Naši svetovalci, vam na podlagi vaših zmožnosti in želja,uskladijo in določijo znesek posojila ter dobo odplačevanja. Tudi dan v mesecu za odplačevanje posojila je lahko poljuben.  Posojilo pa lahko tudi kadarkoli predčasno poplačate.

Podjetje Bonafin ena d.o.o. vam omogoča najetje različnih gotovinskih posojil, prilagojenih vašim potrebam in v okviru zmožnosti odplačevanja.  Lahko ste zaposleni za nedoločen ali določen čas (v katerem je možno odplačevati posojilo), ste upokojeni ali imate status študenta oziroma imate možnost odplačevanja posojila s solidarnim ali kreditno sposobnim porokom ali drugimi oblikami garancije.

Tudi če ste se znašli v situaciji, ko vas obremenjujejo obstoječe, neugodne kreditne obremenitve, izvršbe in zaradi tega blokiran račun – začaran krog iz katerega ne morete izstopiti – se lahko obrnete na nas in potrudili se bomo poiskati možnosti za rešitev nastalih težav. V okviru vaših finančnih zmožnosti bomo poiskali rešitev, da najamete posojilo za poplačilo neugodnega obstoječega kredita, izvršbe ali pa vam bomo posojilo odkupili.

Brez dvoma ali slabe vesti torej, si dovolite uresničiti tisto, kar ste si zastavili. Naj gre le za nakup računalniške opreme, stanovanjskega pohištva ali morda le finančna premostitev, da prestopite na »zeleno vejo«.

Dejavnost podjetja Bonafin ena d.o.o. je omogočanje  pridobivanja kreditov fizičnim osebam in v bogatih izkušnjah skozi leta, ohranjamo dobro ime, kar potrujejo stranke, ki se k nam vračajo vedno znova.

Bonafin ena d.o.o.

Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana

Tel: 01/241-50-20, 01/241-50-21
Fax: 01/241-50-25
E-mail: info@bonafin.si


Matična številka: 3901912000
Družba je vpisana v sodni register
na Okrajnem sodišču Murska Sobota/Srg 2011/4246
Osnovni kapital je 7.500 EUR


Pridobljeno imamo


 

Vloga za pridobitev kredita

(c)2008 - 2018 Vse pravice pridržane. BONAFIN ena d.o.o. - info@bonafin.si