Bonafin ena d.o.o., Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana | 01/241-50-20, 01/241-50-21 | 01/241-50-25

CENIK STORITEV PODJETJA BONAFIN ENA D.O.O.


OBRESTI

Znesek kredita

200 EUR
400 EUR
500 EUR
700 EUR
800 EUR
900 EUR
1000 EUR

Skupni znesek obresti

69,72 EUR
139,44 EUR
174,30 EUR
244,02 EUR
278,88 EUR
313,74 EUR
348,60 EUR

 

UPRAVLJANJE KREDITA
stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti

Za vse zneske kreditov 45 EUR
Opomin 0,40 EUR
Osebni obisk 50,00 EUR
Vsakokratno unovčevanje instrumenta zavarovanja 20,00 EUR
Izvršilni stroški 44,00 EUR
Stroški sodnega izvršitelja po tarifi ministrstva za pravosodje
Sodne takse po tarifi sodišča
Sodni stroški po sodbi sodišča
Zakonite zamudne obresti določene z zakonom

 

Bonafin ena d.o.o.

Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov, ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika s plačili zapadlih obveznosti, in od višine zamudnih bresti, določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

CENIK VELJA DO PREKLICA  IN JE SESTAVNI DEL SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (SPP)

Bonafin ena d.o.o.

Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana

Tel: 01/241-50-20, 01/241-50-21
Fax: 01/241-50-25
E-mail: info@bonafin.si


Matična številka: 3901912000
Družba je vpisana v sodni register
na Okrajnem sodišču Murska Sobota/Srg 2011/4246
Osnovni kapital je 7.500 EUR


Pridobljeno imamo


 

Vloga za pridobitev kredita

(c)2008 - 2018 Vse pravice pridržane. BONAFIN ena d.o.o. - info@bonafin.si